I denne forbindelse kan det nå søkes om å leie Øybua og nærliggende område for en periode på inntil 5 år fra og med juni 2022, med utleiers mulighet for oppsigelse av leieavtalen med 6 måneders varsel.

Søkere må som minimum drive kiosksalg i Øybua i sommersesongen, men må gjerne ha en ambisjon om et tilbud ut over disse månedene, og andre aktiviteter og tilrettelegging for dette i området i umiddelbar nærhet rundt bua.

Ved individuelle vurderinger av hver enkelt søknad kan flere og/eller andre premisser for leieforholdet oppstå. Disse vil reguleres i kontrakt.

Leiepris avtales nærmere.

Føringer

Følgende føringer legges til grunn for behandling av innkomne søknader om å leie Øybua:

  • Aktiviteter/initiativ rettet mot barn og unge prioriteres.
  • Tilgjengelighet og åpningstider vil vektlegges
  • En plan for tilrettelegging av området rundt til aktivitet/rekreasjon vil vektlegges

Kontakt

Søknader sendes til: post@eigersund.kommune.no. Merk søknad med Øybua.

Eventuelle spørsmål eller henvendelser rettes til Vei- og utemiljøsjef Tone Eikeland: tone.eikeland@eigersund.kommune.no.

Søknadsfrist: 12.12.2021.