Du kan besvare undersøkelsen elektronisk her

Resultatet fra pårørendeundersøkelsene fra 2018, 2020 og 2022, og funnene som ble gjort der, har blitt brukt i videre utviklingsarbeid i kommunen. Vi i Eigersund kommune arbeider systematisk for å bedre samhandling mellom ansatte og pårørende, samt for å sikre ivaretakelse av barn, unge og voksne som er pårørende i kommunen vår.  Som et tiltak i dette, er Pårørendestrategien arbeidet frem.

Fyll ut spørreskjemaet

Vi er alle pårørende gjennom livet; Til foreldre, barn, søsken, besteforeldre, tanter, en venn eller andre som du står nær. Dersom du regner deg som pårørende til noen i ditt nettverk, ønsker vi svært gjerne at du besvarer denne undersøkelsen.

Tusen takk for at du hjelper oss i utviklingen av våre helse- og omsorgstjenester.

Du kan besvare undersøkelsen elektronisk her

Relaterte lenker