I Hellvik barnehage har vi valgt å markere barnehage dagen med å belyse de viktige samspillene mellom barn og voksne. Vi lager plakater med masse fine bilder fra hverdagen vår, hver avdeling lager hver sin som skal henges opp. Barna og de voksne er sammen om noe, vi undrer, leker, lærer og har det fint sammen.

Sandkasselek i Hellvik barnehage

Det kikkes inn et vindu i barnehagen

Lek inne på gulved mellom voksne og barn