Etter at første vaksine ble gitt ble det applaus i avdelingen på Lagård. Totalt 48 doser er nå satt, og neste uke kommer det 25 nye. Det vil ta noe tid før alle på sykehjemmene har fått sine to doser. Sykepleier Daniella Reichel satt det første stikket. Lege var til stede. De som har fått første stikk i dag, vil få sin dose nummer to den 27. januar.

VaksineringTransporten av de åtte hetteglassene gikk greit og det er minimum fem doser i hvert glass. Flinke helsesykepleiere ved Eigersund helsestasjon fikk ut totalt 48 doser på morgenkvisten. En kan maksimalt ta ut fem doser per glass i følge anbefalingen til Folkehelseinstituttet.

Konstituert helsefaglig ansvarlig Gunn Stormo sier at dette har vært en fin erfaring som vi kan ta med videre i vaksineringsprosessen. Neste uke vil nye helsesykepleiere få prøvd seg med opptrekk og vaksinering slik at vi får spredt kunnskapen ut i organisasjonen.

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

FHI har laget en temaside for Koronavaksinen. Her kan vi blant annet lese at selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen. Lurer du på noe, eller har spørsmål, kan de se temasiden for koronavaksinen her.

Smittevernrådene vil fortsatt gjelde

Selv om vi nå nærmer oss en godkjent vaksine så vil det ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet. I mellomtid må vi huske:

  • god hånd- og hostehygiene
  • å holde 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming. 
  • dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.

Relaterte lenker