Dalane Demensforening gjør en utrettelig innsats for både den demente og deres pårørende. De jobber hele tiden for å få spred informasjon om sykdommen og legger tilrette for kjekke og viktige aktiviteter for både den demente og deres pårørende.

Foreningen er aktiv og søker stadig ny kunnskap som kan være til nytte for deres sak og stiller opp dersom det er noe som kan støtte deres sak.

I vurderingen legges det stor vekt på at dette er frivillig arbeid som gir glede, støtte og kunnskap til den syke, deres pårørende og til resten av befolkningen.