Det vil være lege på vakt i lokalene, men på grunn av redusert fremkommelighet vil det i tidsrommet mellom 16:00 og 18:30 bare bli tatt imot akutt skade og sykdom. Henvendelser som blir vurdert av legevaktsentralen til «kan vente», tildeles time etter 18:30.

Legevaktsentralen for Hå og Dalane, telefon 116 117, koordinerer ekstratiltak som er iverksatt i forbindelse med stengningsperioden i Egersund mellom 1530 og 18:30. De vil i dette tidsrommet måtte være ekstra strenge på hvem de tildeler time. Det er opprettet ekstra legeberedskap for akutte hendelser i Bjerkreim.

Dalane legevakt vil ha normal drift og tilgjengelighet i Sjukehusveien 38 etter sykkelrittets målgang, cirka klokka 18:30.

Veien vil åpnes fortløpende etter at alle sykkelryttere har passert runde 2.