Etter Synne i 2015 sto en igjen med en husrekke som ved fremtidig flom sto i fare for å bli tatt av vannet. Neset eller parken foran Svanedalsgården var også vasket vekk. Klassen fikk en gjennomgang av hvilke problemstillinger en etter flommen sto overfor, og hvordan disse nå har blitt løst.

Dette var en dag med oppholdsvær etter flere dager med regn, så vannføringen var høy. Dermed kunne en se hva ny flat elvebunn har gjort for at vannet skal strømme raskere.

Skolefaget geofag handler om grunnleggende elementer i naturmiljøet, som berggrunn, løsmasser, luft og vann. I Norge er naturressursene med på å sikre økonomien i samfunnet.

GeofagElevene Daniel Østerberg Haakseth og Sivert Svanes Sæstad mente at det var en fin runde, og at en lærer bedre når en får se teorien fra klasserommet ute i virkeligheten.

Kompetanse om forebyggende arbeid og varslingssystemer er sentralt både i lokalt og globalt perspektiv. Programfaget skal gi innsikt i dette feltet, noe elevene fikk se lokalt her i elveparken.

Det var leder for beredskap Svein Oskar Wigestand som viste elever og lærer rundt, fra området rundt tyskerbroen og oppover elva til jettegrytene og den nye badeplassen.

Geofag Geofag