Arbeidet som skal utføres består i å tilføre betong under vannlinjen det hvor det har vært erosjon, samt å steinsette elvebunnen mellom brokarene. Disse arbeidene vil være reparasjon så vel som forebygging mot at slikt kan skje igjen.

Damsgård bro er ei steinhvelvbru med fem spenn som ble bygget i slutten av 1840-åra. Den har stort sett samme fasong som Hestvad bro, men ble påbygget i 1930-årene med fortau på begge sider. Det er den opprinnelige steinbrua som nå har blitt skadet.

Eigersund kommune får dekket en større andel av ødeleggelsene gjennom forsikringen, men sitter igjen med en egenandel på rundt 300.000.

Damsgård-bru-2.jpg