Målet er å få overgangen det er å flytte til et nytt land så enkel og grei som mulig for våre nye innbyggere, og å få flest mulig ut i arbeid og besatt flest mulig ledige stillinger.

Ukrainsk flagg som henger utenfor rådhuset i EigersundI fjor kom det 165 personer fra Ukraina, og mange av dem har med seg både god yrkeserfaring og utdannelse. Flere er allerede i fast jobb, mens andre nå er klart for å gå inn i arbeidsmarkedet. I år ser det ut til å komme like mange.

Flere avdelinger i Eigersund kommune, sammen med NAV Eigersund, var mandag denne uka samlet for sammen sikre at vi er klar for utfordringene med å få flest mulig ut i arbeid.

I fra formannskapssalen hvor bildet er tatt møtte ordfører, varaordfører og kommunedirektør. Videre var mulighetsutvikler og kommunalsjefer for helse og omsorg, skole og oppvekst og for samfunnsutvikling til stede. Representanter fra Eigersund voksenopplæringssenter og NAV Dalane møtte også for å være med i det videre arbeidet.