Barn- og unges kommunestyre har fått bevilget 80.000,- kroner fra de ordinære politikerne. Disse midlene fordeles etter innkomne ønsker fra skolene som også gir en muntlig forklaring og presentasjon.

Barn og unges kommunestyre, eller BUK som det ofte er forkortet til, er et kommunalt organ som er blitt innført i flere norske kommuner. Formålet er å lære opp unge i demokratiske prosesser og arbeidsmåter. Representantene er hentet fra skolene og det er kommunestyret som har bevilget pengebeløp som BUK selv fordeler videre.

På møtene i BUK behandles søknader om penger til alt fra huskestativ og skateramper til fotoutstyr og musikkinstrumenter. Søknadene kommer fra kommunens barn og ungdom.

Hva skolene har søkt om

 1. Grøne Bråden skole søker kr 8.000, - til innkjøp av klokker i skolegården.
 2. Eigerøy skole søker kr 10.000, - til innkjøp av hjertestarter.
 3. Helleland skole søker kr 4.000, - til innkjøp av nett til ballbingen.
 4. Hellvik skoles forslag om at midlene i sin helhet går til et større arrangement for mellomtrinnet i Eigersund.
 5. Husabø skole søker kr 7.000, - til innkjøp av naturfagsutstyr.
 6. Husabø ungdomsskole søker penger til tilrettelegging og innkjøp av trampoline til skolegården.
 7. Lagård ungdomsskole søker kr 5.000, - til innkjøp av bordtennisbord.
 8. Rundevoll skoles forslag om gratis arrangement for barn og unge og at de 50.000 skal gå til hjelpeprosjekt.

Debatt i etterkant

I forkant av avstemningen om sakene over ble det foretatt noen endringer som førte til at det ikke bare var nok penger til alle sakene, men det ble også 33.000 kroner til overs. Forslag til hva disse kunne brukes til spente seg fra å gi dem til veldedighet til å holde et fellesarrangement for mellomtrinnet på skolene. Her måtte en avstemning til, og resultatet ble til slutt som følger.

 • Gi pengene til veldedighet (5 stemmer)
 • Veldedighetsarrangement (13 stemmer)
 • Fellesarrangement for mellomtrinnet (6 stemmer)

C-saker

i det som kalles C-sakene blir det diskutert hvilke ønsker BUK ville sende videre til det folkevalgte kommunestyret. Elevene fra barne- og ungdomsskolene hadde her mange tema som de ønsket at våre politikere skulle se nærmere på. Innspillene var som listet her.

 • Eigerøy skole: Isbane
 • Eigerøy skole: Gocartbane
 • Grøne Bråden skole: Ny lekeplass
 • Grøne Bråden skole: Skøytebane
 • Helleland skole: Undergang til Birkeland
 • Hellvik skole: Overbygg på Hellvik jernbanestasjon
 • Hellvik skole: Uniform i skolen
 • Husabø skole: Sansehus og aktivitetssenter
 • Husabø skole: Flere parkområder i Eigersund kommune
 • Husabø ungdomsskole: Spisesteder i sentrum
 • Husabø ungdomsskole: Resirkulering på skolene
 • Lagård ungdomsskole: Aktivitetssenter på Eger
 • Rundevoll skole: Islegging for skøyteaktiviteter
 • Rundevoll skole:Ferdigstilling av fotballbane Hestnes

Møter i BUK

Det holdes et kommunestyremøte for BUK hvert skoleår, men alle deltakerne har vært på kurs i forkant sammen med blant annet ordføreren for å lære hvordan møtene foregår og for å øve på å debattere og snakke fra talerstolen.