Hensikten med planarbeidet er å få oppdatert/ajourført reguleringsplanen med hensyn til allmennyttige tiltak i strandsonen, eiendomsgrenser, veger, parkeringsplasser o. l.

For nærmere informasjon kontakt telefon 906 89 364 eller e-post til trond.heskestad@prosjektil.no. Eventuelle kommentarer sendes Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4033 Stavanger innen 25.03.11.

Relatert dokument