Ordfører og varaordfører fra Strand fikk sammen med kommunedirektør og tre kommunalsjefer en gjennomgang av prosjektet på Kjerjaneset bo- og servicesenter. Samme sted fikk de også et innblikk i vårt samspill med pårørende, og en omvisning viste våre tilrettelagte arealer, dagsenter, velværerom, verksted, hage og paviljong.

Livsglede for eldre er mer en bare det som skjer på institusjonene. Derfor ble det lagt inn en byvanding i Egersund sentrum og langs elveparken. Det er helse og omsorg som holder i prosjektet, fra forberedelser til utførelse, men Livsglede er forankret i alle våre avdelinger.

Okka farger og sentrumsutvikling

De besøkende fra Strand fikk også et innblikk i vårt fokus på bebyggelsen vår i Egersund sentrum. Elvegaten og Storgaten er utgangspunkt for det omfattende fargeprosjektet, hvor målet er å finne de originale fargene til bygningene og å stimulere huseierne til å male husene i samsvar med en harmonisk og historisk fargepalett. Dette sammen med vår sentrumsutvikling gav gjestene gode ideer å ta med seg hjem.

Hva er Livsglede?

Livsglede for Eldre bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre. Dette er en nasjonal sertifiseringsordning og et kvalitetsstempel som sikrer at eldre innbyggere får individuelle aktiviteter og gode hverdager. Livsgledebarnehager og livsgledeskoler besøker eldre jevnlig gjennom trivselsskapende aktiviteter som gir gylne generasjonsmøter. Videre har vi engasjerte ildsjeler som skaper glede gjennom hyggelige arrangementer her i Eigersund.

Relaterte lenker                  

Byvanding februar 2022

Byvanding februar 2022

Byvanding februar 2022