Grunnskoler og videregående skoler inviteres til å søke Den naturlige skolesekken om inntil 50 000 kr for å gjennomføre undervisningsopplegg ved å ta i bruk skolens nærmiljø som læringsarena. Midlene er tenkt for skoleåret 2011/2012.

Den naturlige skolesekken (DNS) er en nasjonal satsing som skal bidra til å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om naturen, bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnopplæringen. Skoleåret 2009/2010 deltok 78 skoler og skoleåret 2010/2011 deltok 109 skoler fra hele landet med undervisningsopplegg i DNS.

Dalane Friluftsråd oppfordrer alle skoler i Dalane til å søke om midler i Den naturlige skolesekken. Friluftsrådet kan være behjelpelig med forslag til emne og utforming av søknad. Fristen er satt til 8.april.

Relaterte lenker