Det er 3 voksne med hver gang, 1 håndterer klatreveggen, mens den andre sikrer barn som bare vil ”disse” høyt oppe. Den tredje engasjerer resten av barna med leker og gymaktiviteter i den store salen.

Det er utrolig å se gleden og stoltheten når barna mestrer nye klatreferdigheter.

Før vi gikk i gang med tilbudet, måtte personalet gjennomføre kurs i bratt-kort i regi av Egersund Klatre-og Tindeklubb. Barnehagens beliggenhet, så nær Egersundshallen, gjør at dette unike tilbudet kan benyttes ofte. Det setter både barn og personale stor pris på.

Husabø-barnehage---klatring018.jpg

Husabø-barnehage---høst-2014-026.jpg

Husabø-barnehage---ballong013.jpg