Gjennomsnittlig bruker vi i Norge 140 liter vann pr. person pr. døgn. Dette går med til egen hygiene, til mat/drikke, klesvask og alt annet forbruk. 

En vannspreder bruker mellom 1000 liter og 1500 liter pr. time. Det vil si at på en time bruker en standard vannspreder cirka like mye vann som 10 personer bruker på et helt døgn. Om vi lar sprederen stå på et helt døgn, så har denne ene vannsprederen brukt like mye vann som 240 personer på tilsvarende tid.

Dersom 50 vannspredere står på døgnet rundt bruker de en vannmengde som tilsvarer 12 000 personer - dvs. at vi pr. 50 vannspredere får en dobling av daglig forbruk.

Vanning med slange er tillatt, men vannspreder skal ikke brukes.

Vi oppfordrer alle til å ha et bevisst forhold til sitt eget vannforbruk. 

Vennligst vis forståelse for dette og gjør ditt til at vi forvalter vannet som den livsviktige ressursen det er.