Som nevnt i går ble deler av Helleland er uten vann på grunn av et større vannledningsbrudd. Bruddet er i elven og det er problemer med vannforsyningen fra sentrum og sørover.

Det er brannmannskaper ute med tankbil for å bidra med vann. Ved spørsmål kan det tas kontakt med vannverksvakten på mobil 917 39 395.