Nyeveien, Fabrikkplassen og Bjerkreimsgaten

Vann og avløp skal utbedre asfalt etter to graveskader. I krysset med Fabrikkplassen og i krysset ved Bjerkreimsgaten. Veibanen skal freses ned før det skal legges på ny asfalt. Mens arbeidene pågår vil veien være delvis stengt, og ventetid må påberegnes. Arbeidene vil starte onsdag 25.november 07:00 og er planlagt avsluttet innen 14:00.

Gamleveien

Saneringsarbeidene på første strekning i Gamleveien er nå avsluttet. Det arbeides med å klargjøre for asfalt på de områdene hvor asfalten ikke er kommet på plass. Etter planen skal dette være fullført i løpet av uken, og det vil bli asfaltert så snart leverandør har nødvendig kapasitet.

Videre arbeid. Det blir nå begynt forberedende arbeider for planlagt sanering i Gamleveien og Duganeveien. Før dette starter opp skal det graves opp ute mellom Hafsøyveien og Daleneveien. Videre skal det settes ned nye kummer for overvann og spillvann som skal kobles sammen med ledningsnett som går ned Dalaneveien mot Hestvad bro. Her skal rørnett for overvann utbedres. Det vil derfor bli en del gravearbeider i området, og veien vil bli delvis stengt i perioder.