Vi har satt som mål å ha tilbud om 30 læreplasser fordelt på et toårig læreløp. Hver lærling får tildelt en veileder som følger opp daglig på arbeidsplassen.

Vi søker etter...

  • Helsearbeiderfaget.
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget.
  • Institusjonskokkfaget (kokkefaget).
  • Kontor- og administrasjonsfaget.

Søk nå

Mer info og søknadsskjema her.