6. februar skal det flagges med det norske flagget ved alle offentlige bygg og det er i tillegg valgfritt å flagge med det samiske flagget. Flaggingen er en hilsen til samene på nasjonaldagen deres og en erkjennelse av samisk identitet av samene selv.

Samenes dag

Dagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Den ble feiret for første gang i 1993, samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok. Datoen er valgt på grunn av det første samiske landsmøtet som ble innledet på denne datoen i 1917.

Flagget                      

Fargene rødt, blått, gult og grønt er hyppig i bruk på tradisjonelle samiske klær. Den delte sirkelen i flagget er et førkristent samisk symbol brukt på runebommer. Sirkelen symboliserer her sola med rød halvdel, og månen med den blå halvdelen.