I den forbindelse vil det fra mandag 5. juni 2023, og så lenge arbeidet krever det, ikke være mulig å bruke broen fra Nyeveien og over til Elverhøy.