Dette skal bedre trafikksikkerhet for gående og syklende. Arbeidene planlegges ferdigstilt i løpet av uke 8.