Arbeidet starter opp mandag 8. august og en starter mellom Høgevollsveien 9 og 14. Derfra jobber vi oss mot Eigersundsveien.

Kart av Høgevollsveien