Da skal alt være klart, reint og fint til badesesongen starter.