I flg. Konfliktrådsloven blir mekleren oppnevnt for 4 år, men med mulighet til reengasjement. Det er nå behov for en ny mekler for Eigersund kommune. Søkere må ha bostedsadresse i kommunen.

Dette er ikke en stilling, men et lønnet verv. Søkerne må være over 18 år, og ha plettfri vandel. Det legges vekt på personlig egnethet. Det forutsettes at kandidaten gjennomgår vårt opplæringsprogram. Oppnevning foregår etter grunnopplæring. Etter oppnevning forventes det deltagelse på 2 samlinger/kurs i året.

Meklingen foregår hovedsakelig etter ordinær arbeidstid, og lokalt. Det kan være aktuelt å mekle i andre kommuner enn den kommunen en er oppnevnt for.

Godtgjørelse etter satser fastsatt av justisdepartementet.

Søknad og kontakt

Vennligst benytt søknadsskjema fra konfliktrådets hjemmeside. CV uten vedlegg kan sendes på epost til Anne Lea.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 24.mai 2019.

Mer informasjon

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Anne Lea på e-post, telefon 45 97 15 03 eller mobil 906 80 832. Se også vår hjemmeside.