Planteknisk utvalg har i møte den 23.08.2016 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for boliger Sølvhagen 19 gnr. 45 bnr. 286 (20110001-02) ut til offentlig ettersyn (PTU-sak 178/16). Det legges opp til å etablere 9 boenheter for uteige med tilhørende funksjoner.

Høringsperiode for planen er: 05.09.2016 - 17.10.2016

Forslaget til reguleringsplan med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund. Sakens dokumenter kan lastes ned her.

Relaterte dokumenter

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen fredag 17.10.2016. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976. Du kan også bruke skjemaet under.