Oppstart av reguleringsarbeid

Jærconsult AS har sendt melding om at følgende reguleringsplanarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8:

DETALJREGULERING FOR STAPNES HYTTEOMRÅDE, GNR 22 BNR 22 MFL.  

Hensikten med planarbeidet er å regulere inn offentlige parkeringsplasser sør for Stapnesveien, samt ta ut hytte nr. 13 og 14 og justere reguleringsbestemmelsene.

Selv om det i brevet fra Jærconsult AS står at dette er en mindre vesentlig reguleringsendring, så behandles dette som en «vanlig» reguleringsendring.

Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljreguleringsplan uten konsekvensutredning i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-9 og 4-1. Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet kan innsendes som merknad til: Jærconsult AS, Nordlysveien 3, 4340 Bryne, eller til sigrunn@jarconsult.no, med kopi til Eigersund kommune, post@eigersund.kommune.no

Frist for merknader er 01.08.2019

Relaterte dokumenter