Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering Motorsportsenter Gjermestad

print.png email  .png
Motorsportsenter Gjermestad

Planteknisk utvalg har i møte den 27.06.17, sak 128/17, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Motorsportsenter, gnr. 54, bnr. 22 m.fl. med tilhørende plankart den 22.11.16, bestemmelser datert den 07.06.17 og planbeskrivelse datert den 18.04.17 skal legges ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planforslaget er følgende:

Det legges opp til videre drift av etablert motorsportanlegg med mulighet for bl.a. å bygge klubbhus og kiosk i planområdet.

 

Relaterte dokumenter

Høringsperiode

Høringsperioden er fra 13.07.2017-28.08.2017.

 

Merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen den 28.08.17. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med Magne Eikanger på tlf 51 46 83 24 eller Dag Kjetil Tonheim på tlf. 51 46 83 21.

Opprettet 14. juli 2017 av Astrid E. H. Jørgensborg. Oppdatert 24. oktober 2018