Planteknisk utvalg har vedtatt å legge reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Bøckmansbakken – Boliger Sandbakkveien 4 ut til offentlig ettersyn og høring.

Reguleringsendring. Detaljreguleringsplan for Bøckmansbakken – Boliger Sandbakkveien 4. Høring / offentlig ettersyn

Planteknisk utvalg vedtok i møte den 28.05.19, sak 074/19, å legge reguleringsendring av Detaljreguleringsplan for Bøckmansbakken – Boliger Sandbakkveien 4 ut til offentlig ettersyn og høring, jf. plan- og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11.

Hensikten med planforslaget

Reguleringsendringen legger til rette for at eksisterende bygninger i Sandbakkveien 4 kan rives og at det kan bygges et boligbygg med inntil 5 boenheter på eiendommen. Boenhetene skal fordeles på inntil 3 etasjer. I tillegg legges det opp til parkeringsareal i underetasjen.

Uttalelser og merknader

Merknader til reguleringsendringen bes sendt til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 15.08.19. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
397Kb   2019-06-11
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
5M   2019-06-11
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
1M   2019-06-11
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
648Kb   2019-06-11
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
3M   2019-06-11
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2019-06-11