Hensikten med planarbeidet er primært utbygging av eiendommen gnr.46, bnr.45 med boliger.
For nærmere informasjon kontakt tlf.906 89 364 eller e-post: trond.heskestad@prosjektil.no. Eventuelle kommentarer sendes Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4033 Stavanger innen 07.02.11.