Egersund 18. januar kl. 13.00 - 15.30 - Grand Hotell Egersund, Johan Feyersgate 3. Egersund

Få de personlige historiene

Du vil få høre de personlige historiene til

  • En fosterforelder som vil fortelle om bakgrunnen for å bli fosterforelder og hvilke erfaringer det har gitt.
  • En biologisk forelder, som vil gi deg et bilde av hva det betød å miste omsorgen for sitt barn, og om samarbeidet med fosterfamilien og barneverntjenesten.
  • Et fosterbarn som gjennom sin historie vil fortelle om hva det har betydd å få en ny omsorgssituasjon.

Videre vil rådgivere fra Fosterhjemstjenesten i Stavanger orienterer om fosterhjemsarbeid og svarer på dine spørsmål om hva det innebærer å ta på seg en fosterhjemsoppgave.

påmelding

Påmelding er helt uforpliktende. Du kan også møte opp på informasjonsmøte uten å ha meldt deg på forhånd.

Påmeldingsskjema og kontaktinformasjon finner du på nettsidene til bufdir.no