• Det nå gress- og lyngbrannfare i Rogaland.
  • Mye tørt gress og lyng kan fort ta fyr. 
  • Vær forsiktig med all åpen ild utendørs. 
  • Respekter og følg det generelle bålforbudet.
  • Følg skogbrannvarselet der du er på yr.no.
  • Ved brann - ring alltid nødnummer 1-1-0!

Unntak

  • Du har lov til å gjøre opp ild/tenne bål dersom det helt åpenbart ikke kan begynne å brenne. Med åpenbart menes at det for eksempel ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid
  • Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes i de tilfeller hvor det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man er selv ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater.
  • Det er lov å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser.
  • Du kan grille i din egen hage.

Du er selv ansvarlig – alltid

Du er alltid ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er. Det er du selv som må vurdere faren ved å tenne ild.  Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet.  Er du usikker på du kan tenne opp ild/fyre opp bål, la heller være.

​Dersom du opptrer uaktsomt kan du straffes med bot og i ytterste konsekvens straffes med fengsel.

Følg med på skogbrannfarevarsel på skogbrannfare.met.no.

Mer info gå inn på Grill og Ild - Rogaland brann og redning IKS (rogbr.no)