På møtet var rundt åtte firma til stede samt representanter fra Eigersund idrettsråd.

Det legges opp til et konkurranse- og opplæringsbasseng pluss varmtvannsbasseng.

Ny svømmehall skal være innenfor kulturdepartementets beskrivelse for svømmeanlegg slik at prosjektet kvalifiserer for spillemidler. På dagtid skal hallen brukes til svømmeundervisning for våre barne- og ungdomsskoler.

Det er konkurransegrunnlaget som blir grunnlag for hvem som skal bygge svømmehallen.

Lagård