På grunn av serveringen ber byggesakssjefen om at påmelding sendes jarle.valle@eigersund.kommune.no innen onsdag 25.

Program

  1. Hvordan oppnå effektiv saksbehandling og rask byggetillatelse?
  2. Forenklinger i plan- og bygningsloven – Foreslåtte endringer i 2016
  3. Erfaringer med tilsyn i Eigersund kommune og veien videre
  4. Tilknytning til kommunale vann og avløpsledninger
  5. Byantikvaren har ordet
  6. Utfordringer for byggenæringen i Eigersund. Kaj Waldeland daglig leder av Hellvik hus
  7. Spørretime

I forbindelse med møtet vil byggesakskontoret være ubetjent mellom klokken 08:00 og 10:30.