Hensikten med møtet er bred dialog for å fremme målet om at vi alle jobber for et godt, trygt og attraktivt uteliv i Egersund. 

Deltakelse på møtet vil bli vektlagt under behandling av søknad om fornying av bevillingene for neste periode.