Hensikten med møtet er bred dialog for å fremme målet om at vi alle jobber for et godt, trygt og attraktivt uteliv i Egersund.

Program for samlingen

 • Velkommen
  • Hilsen fra kommunen, v/Ingeborg Havsø, kommunalsjef helse og omsorg
  • Hilsen fra politiet, v/repr. fra Egersund politistasjon
  • Hilsen fra skjenkekontroll og saksbehandler, Sverre Skårland seksjonsleder skjenkekontrollen, Rogaland brann og redning og Astrid Elisabeth Jørgensborg, saksbehandler Eigersund kommune
   • Kort gjennomgang av kontroll
   • Gjennomgang av prosess ved rapport fra kontroll
 • Innlegg om krav til politigodkjent ordensvakt v/Jørn Båserud fra politiet
 • Innlegg om krav til internkontroll v/Sverre Skårland
 • Innlegg om reklameforbudet og kort om reklame i sosiale medier v/Astrid Elisabeth Jørgensborg

Vi benytter resten av møtetiden til åpen dialog og håper skjenkestedene benytter anledningen til å ta opp ting som har felles interesse. Saker kan også spilles inn i forkant dersom det er noe en ønsker ekstra fokus på.

Det vil bli nytt møte på senhøsten, i god tid før julebordsesongen.