Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad, som også er smittevernlege i Eigersund kommune, vil lede møtet og orienterer om regelverket for karantene og isolasjon ved påviste tilfeller av covid-19 blant ansatte på bedriftene. Som nevnt vil møtet være spesielt rettet mot bedrifter som har mange utenlandske innleide/ansatte som bor periodevis i Eigersund.

I utgangspunktet er det anledning til å delta med to ansatte pr. bedrift.

Tid: Torsdag 24.september 2020, kl 18.-19
Sted: Sted avklares når vi har fått oversikt over antall personer som deltar i møtet.

Det er elektronisk påmelding - klikk på lenken her 

Påmeldingsfrist tirsdag 22.9.2020, kl 23:59.


Spørsmål kan rettes til helsefaglig ansvarlig Anne Brit Tengesdal, mobil 915 99 621, e-post: anne.brit.tengesdal@eigersund.kommuen.no