Alle som oppdager akutt forurensning og/eller forurenser plikter å varsle om dette. Akutt forurensning fra landbasert virksomhet varsles til nødnummer 110.

Relaterte lenker

Varsling om akutt forurensing