Helse og omsorgsavdelingen i kommunen samarbeider med Fysioflix om prosjektet «digital aktivitetsmedisin for bedre folkehelse». Prosjektleder er Ragna Skipstad i Fysioklinikken.

Eigersund kommune samarbeider med private aktører, forskere ved Nasjonalt Kompetansesenter for Aldring og Helse og Høyskolen i Oslo, og er med på å utvikle to forskjellige videoverktøy:

Digitalt undervisningsopplegg

Det ene er et digitalt undervisningsopplegg rettet mot kommunens ansatte innen helse og omsorg. Fysisk aktivitet og strukturert trening hos den eldre befolkningen har mange positive effekter. Regelmessig aktivitet er en universalmedisin som forebygger plager og det er en viktig kilde til energi, overskudd, selvhjulpenhet i hverdagen og god helse. ​

For å legge til rette for tilstrekkelig og tilpasset aktivitet, er det viktig at helsepersonell på dagsenter, i hjemmetjenesten og på sykehjem har kunnskap om dette temaet. Målet med filmene er å bevisstgjøre, motivere og gi konkrete eksempler på hvordan en kan øke det fysiske aktivitetsnivået hos eldre personer som bor hjemme, på sykehjem eller som besøker dagsenter.

Digital videobank

Det andre verktøyet er en digital videobank med treningsvideoer og musikkvideoer rettet mot seniorer i befolkningen. Videoene inneholder styrke- og balansetrening og generell bevegelse. For å opprettholde fysisk funksjon som styrke og balanse, må vi være aktive. Sterkere eldre vil sannsynligvis beholde funksjonen lenger. Sterkere eldre vil ha en redusert risiko for fall og brudd. Sterkere eldre vil ha økt livskvalitet.

Mer informasjon

Både undervisnings- og treningsvideoer blir for tiden testet ut på enkelte hus og avdelinger i Eigersund kommune. For mer informasjon, se Fysioflix sine hjemmesider.