Videre vil det bli satt opp en portal hvor du kan finne byggesakene som gjelder ditt hus eller eiendom. Her vil en enkelt kunne søke opp alt fra søknader tilbake i tid til rørleggermeldinger og annet.

Som portal er WebLager.no nå valgt, en løsning som blant annet Sandnes, Hå og Kristiansand bruker.

Allerede offentlig

Informasjonen  fra byggesaksmappene er offentlig i dag, men nå vil det bli lettere tilgjengelig. Dette håper vi å ha klart i løpet av året.