Fylkesordføreren og ordførerne i kommunen fra Eigersund til Stavanger er sterkt bekymret for signalene fra Jernbaneverket om planlegging av dobbeltspor på Jærbanen, spesielt fra Nærbø til Egersund.

Det er enighet i kommunene om å bidra til avklaring omkring arealbruk ved og rundt jernbanestasjonene. Planlegging av dobbeltsporet er godt i gang og ligger til grunn for planlegging og utvikling av areal ved stasjonene.

Fylkesordføreren og ordførerne i Eigersund, Hå, Time, Klepp, Sandnes og Stavanger ber i et felles brev om et møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å drøfte videre planlegging av dobbeltsporet på Jærbanen i lys av faggrunnlaget til Nasjonal transportplan 2018-2029.

Les hele brevet her