Fremleggingen av budsjett og økonomiplan foregikk i aulaen på den nye Lagård Ungdomsskole.

Det er i rådmannens budsjettforslag samlet informasjon om enhetene. Dette for at medlemmene i det enkelte politiske utvalg, brukere og ansatte skal finne budsjettinformasjonen relatert til ”sine ansvarsområder”. Alle dokumentene kan en se nederst på siden.

Rådmannen vil innledningsvis påpeke at det budsjettforslag som fremlegges ikke er slik en verken tjenestemessig eller økonomisk skulle ønsket. Økonomiplan er i balanse, men inntektene er strukket så langt en finner det forsvarlig. Det har vært nødvendig å foreslå reduksjoner, noe som helt klart vil ramme tjenesteproduksjonen. Dette gjøres kun for å bedre økonomien og for å skape økonomisk balanse.

Det har vært nødvendig å foreta betydelige endringer opp mot tidligere budsjetteringspraksis knyttet opp mot pensjon, premieavvik, utbytte fra livselskapene, skatt og rammetilskudd. Sistnevnte forhold fører til betydelige økonomiske utfordringer for det enkelte år. Dette er et forhold en har arbeidet aktivt for å endre i løpet av økonomiplanperioden.

Relaterte dokumenter

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-xls.png
266Kb  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
66Kb  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
110Kb  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
38Kb  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
19Kb  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
3M  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
38Kb  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
40Kb  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
21Kb  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
21Kb  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
34Kb  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
17Kb  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
16Kb  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
13Kb  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
15Kb  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
85Kb  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
34Kb  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
125Kb  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
31Kb