Saksdokumentene til kommunestyrets møte mandag 19.12.2016 er nå lagt ut.  Møtet  holdes på Grand Hotell med møtestart kl.09.00.  Du finner saksdokumentene her.

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

- Eventuelle forfall meldes til tlf. 901 33 107  til Målfrid Espeland  eller e-post: maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no           

Følgende vararepresentant kalles inn for fast medlem med forfall:
Hanne Christine Berg (FrP) for Roald Eie (FrP)

 

Merknad:
I sak 132/16 - Eigerøy skole, Prosjektgjennomføring er det et nytt inngående dokument fra Eiger FK av 2.12.20156 - VS: Leie av Eiger Hallen (Jpid: 16/37528) som ikke er sendt med innkallingen til Felles brukerutvalg, planteknisk utvalg og levekårsutvalget. Dokumentet står ikke omtalt i saksforelegget og står heller ikke på vedleggsoversiken. Det vil bli ettersendt til disse utvalgene.

Kommunestyret avsluttes med middag på Hotellet kl. 19:00 med utdeling av innsatspremie 2016, kulturprisen 2016, kulturstipend 2016 og påskjønnelse av de frivillige fra
ordførerens julekalender.

Kommunestyremøte

19.  desember

Frist for endring:

Fredag 25.november

Partienes gruppemøter

Parti

Sted

Dag

Dato

Tid kl.

AP

Arbeidernes Hus.

Torsdag

8.desember

19:30

FRP

Formannskapssalen, rådhuset

Mandag

5.desember

18:00

H

Sjømannsfor. lokale, Peder Clausensgt.

Tirsdag

6.desember

18:00

KRF

Kantinen, rådhuset

Onsdag

7.desember

19:00

SP

Formannskapssalen, rådhuset

Onsdag

7.desember

19:30

SV

Kantinen,  rådhuset

Tirsdag

6 .desember

18:30

V

Kantinen, rådhuset

Torsdag

8.desember

20:00