Driftstilskudd lag og forening

Lag og foreninger kan søke på driftsmidler, dersom organisasjonen har medlemmer til og med 18 år.

Tilskuddet beregnes ut fra antall unge medlemmer, størrelsen på aktivitetstilbudet, og foreningens bruttoutgifter. Søknadsskjema

Driftsmidler til egne hus og anlegg

Her ønsker en å gi lag og organisasjoner tilskudd til drift av egne bygg og anlegg.

Søknaden må inneholde utgifter til strøm og brensel, forsikring og offentlige avgifter fra foregående regnskapsår. Regnskap må vedlegges. Søknadsskjema.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars 2023 for begge tilskuddsordningene.