De seks abonnentene som var berørt har fått melding om dette.