Det skal gå 20 uker mellom dose to og dose tre. Er du student eller av andre grunner ikke har blitt kalt inn, så ta kontakt med veiledningstorget.

  • 6. januar 16:00 – 19:30
  • 12. januar 13:00 – 20:00
  • 13. januar 16:00 – 20:00