Dette blir vår første dag med drop-in vaksinering, men det blir flere drop-in-dager fremover hvor flere grupper vil bli invitert. Mer info kommer da her.

Hvis du ikke har meldt deg opp til vaksinering, så kan du fortsatt gjøre dette på ordinært vis med vårt skjema her.