Ringedugnad

I Eigersund er det blitt en årlig tradisjon å arrangere en lokal ringestafett, i år blir dette på Pingvinen. Her møter ordføreren og politikere som sammen med frivillige. Møt opp på Pingvinen klokka tolv.

Støtt barn i konfliktområder

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder er i dag uten skolegang. Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.

Dette er UNICEF

UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Den ble stiftet av FN i 1946 for å hjelpe barn rammet etter andre verdenskrig. Senere er mandatet utvidet til å gjelde alle barn i verden. I dag arbeider organisasjonen i over 190 land og territorier, og har som hovedoppdrag å sørge for at alle barn får sine rettigheter ivaretatt.