E-post og annen digital korrespondanse journalføres og publiseres på kommunens offentlige postliste, på lik linje med annen inngående og utgående post. Taushetsbelagte og personsensitive opplysninger skal ikke sendes som e-post.