Vegvesenet begrunner blant annet sitt valg med at alternativet R2 har størst nærhet og bedre kryssplassering i forhold til det største bo- og arbeidsmarkedet i Eigersundsområdet, med nasjonal havn og cirka 15.000 innbyggere. Hele begrunnelsen kan ses i dokumentene under.

Relaterte dokumenter