Planarbeidet er grunnlaget for å velge korridor for firefelts veg med skiltet hastighet 110 km/t fra Lyngdal kommune i Vest-Agder til Sandnes kommune i Rogaland. I denne forbindelse arrangerer Statens vegvesen åpne informasjonsdager i alle berørte kommuner og ønsker alle veginteresserte velkommen til en hyggelig prat.

Dette prosjektet er et av fem delprosjekter som samlet utgjør E39 Kristiansand-Sandnes. 

Avhengig av framtidig korridorvalg kan vegen berøre Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Lund, Eigersund, Bjerkreim, Gjesdal og Sandnes (indre korridor). Eller Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim,  Hå, Time og Sandnes (ytre korridor).

I planprosessen skal aktuelle veglinjer inkludert tilførselsveger, kryss og tilhørende infrastruktur vurderes. Strekningen vil inngå i porteføljen til det nye vegselskapet som skal regulere, bygge og drifte vegen. Samferdselsdepartementet ha bedt om at Jærlinja (veg over Høg-Jæren), skal utredes med tanke på om den skal innlemmes i prosessen med kommunedelplan.

Hva: Folkemøte angående E39 Lyngdal vest–Sandnes
Hvor: Egersund Arena
Når: 20 april 17:00 – 20:00

Relaterte dokumenter