Det pågående utbruddet av ebola ble oppdaget i Guinea i februar 2014. Siden har utbruddet spredt seg til nabolandene Sierra Leone og Liberia, og det er også rapportert et mindre antall pasienter i Nigeria, og en pasient i Senegal. Til tross for iherdig innsats fra lokale helsemyndigheter, Verdens helseorganisasjon, og flere hjelpeorganisasjoner har det ennå ikke lyktes å stoppe utbruddet.

Det pågående ebolautbruddet i Vest-Afrika er alvorlig, på grunn av utbruddets størrelse og dødeligheten av sykdommen. Det er en risiko for at sykdommen i tiden framover kan spre seg til andre land i området. Risiko for en epidemi i Norge er lav. Norske helsemyndigheter følger situasjonen nøye og følger opp Verdens helseorganisasjons vurderinger og råd.

For mer oppdatert informasjon og råd om Ebola viruset oppfordrer kommunen til å følge informasjonen gitt fra Folkehelseinstituttet se http://www.fhi.no/tema/ebola